Accreditatie

Accreditatie betekent dat de nascholing voldoet aan de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep en inhoudelijk relevant. Voor herregistratie in het BIG-register is het volgen van geaccrediteerde nascholing verplicht.

Huisartsen
Cohesie maakt deel uit van het perifeer accreditatiesysteem voor huisartsen en beschikt over een Instellingsaccreditatie-06 (IA06). Dat betekent dat Cohesie zowel de eigen scholingen als externe aanvragen kan accrediteren. De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is verantwoordelijk voor het beoordelen van de accreditatie van het toetsgroeponderwijs en externe aanvragen tot accreditatie. Deze kunnen zowel ABC1 als ABAN geaccrediteerd worden.

Praktijkondersteuners
Cohesie heeft een instellingsaccreditatie voor praktijkondersteuners bij de Nederlandse Vereniging van PraktijkOndersteuners (NVvPO). Verwerking van de accreditatiepunten is mogelijk als wij een lidmaatschapsnummer hebben. Kijk voor meer informatie op de website van de NVvPO.

Doktersassistentes
Cohesie heeft een instellingsaccreditatie van de CAPD. Verwerken van de accreditatiepunten is mogelijk als je geregistreerd staat in het kwaliteitsregister KABIZ. Kijk voor meer informatie op de website van KABIZ.

Voor alle doelgroepen geldt dat accreditatiepunten niet met terugwerkende kracht worden toegekend.