Casuïstiekbespreking Spirometrie - 19 juni 2024

Casuïstiekbespreking Spirometrie - 19 juni 2024
19/06/2024 18:30 - 20:00
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners somatiek
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Opmerking(en):
Verlenging certificaat: Deelnemers groep C minimale deelname 2x per 3 jaar. Deze voorwaarde is n.v.t. voor deelnemers groep B.
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
Accreditatiepunten gekoppeld aan certificaat

Taakdelegatie vraagt om een goede afstemming bij het beoordelen van spirometrie

Deze casuïstiekbespreking maakt deel uit van het Opleidingsplan Spirometrie en is bedoeld voor huisartsen sámen met hun praktijkondersteuner(s).

Omschrijving
Inzichten en interpretaties kunnen verschillen, maar bepaalde inzichten van huisartsen kunnen een andere kijk op spirometrie geven, wat kan leiden tot een andere beoordeling. Vanwege de huidige taakdelegatie is het daarom belangrijk, onderling goed af te (blijven) stemmen en een eenduidige interpretatie van de spirometrie na te streven.

Inhoud
Het expertteam astma/COPD verzamelt een aantal casussen uit de praktijk, deze worden onder deskundige begeleiding behandeld.

Doel
Na deze scholing:

  • kun je de theoretische achtergrondkennis en vaardigheden van spirometrie beter toepassen;
  • kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners inzichten en interpretaties van de spirometrie passender op elkaar afstemmen.

Voorbereiding

Aanvullende informatie
Jaarlijks deelnemen aan de casuïstiekbespreking heeft een verplichtend karakter voor deelnemers in groep C. Accreditatie voor deze scholing is gekoppeld aan het certificaat. Deelnemers in groep B (met certificaat) zijn van harte uitgenodigd voor deze scholing. Inschrijvingen voor koppels (C-B) uit dezelfde huisartsenpraktijk gaan vóór op individuele inschrijvingen.

Docenten
Martine van den Bekerom, coördinator Astma-COPD
Sabine Köthe, kaderhuisarts Astma-COPD

Competentiegebieden
Medisch handelen; samenwerken


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.