Stagebegeleiding voor praktijkondersteuners - 28 februari en 13 maart 2024

Stagebegeleiding voor praktijkondersteuners - 28 februari en 13 maart 2024
28/02/2024 - 13/03/2024
Doelgroep:
Praktijkondersteuners GGZ, Praktijkondersteuners somatiek
Organisatie:
HAN en Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Er wordt gezorgd voor een hapje.
Opmerking(en):
Tijdstip cursus van 16.00 - 20.00 uur.
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 2)
Accreditatie:
Deze cursus is geaccrediteerd voor 7 punten (NVvPO). POH-GGZ ontvangen een certificaat.

Stagebegeleiding voor praktijkondersteuners

In samenwerking met de HAN Nijmegen ontwikkeld maatwerk

Omschrijving
In samenwerking met de HAN Nijmegen bieden wij praktijkondersteuners deze scholing (op HBO niveau) aan. De werkwijze van HAN-VDO Gezondheid is praktijkgericht. Dat betekent dat we zo veel mogelijk werken vanuit casuïstiek uit de praktijk, die deelnemers zelf aandragen. Deze aanpak vormt een belangrijk uitgangspunt van de training en vraagt van deelnemers een pittige voorbereiding voor ieder trainingsmoment. De contacttijd kunnen we op deze manier zo optimaal mogelijk besteden.

Programma
De beide cursusdagen (28 februari en 13 maart) zijn van 16.00-20.00 uur (incl. 30 min. pauze met een hapje).

Inhoud
Tijdens de eerste training starten we vanuit het theoretisch kader van begeleiden en beoordelen. Hierbij moet je denken aan basisprincipes van begeleiden en uitgangspunten bij beoordelen. Hier oefenen we direct mee. De tweede dag is een verdieping op de eerste training, waarin we vooral werken met de aangedragen casuïstiek en vragen van de deelnemers.

Tijdens de training werken we aan de volgende leeruitkomsten(LUK)

1. Begeleiden op de Werkplek

Je bent je bewust van je rol als begeleider in de praktijk en hoe deze zich onderscheidt van andere rollen. Je past de principes van constructief feedback geven toe en bent in staat om de lerende de ruimte te geven om haar eigen professionaliteit te ontdekken en te ontwikkelen.
In de begeleiding houd je ook rekening met het feit dat je naar toenemende zelfstandigheid van de lerende toewerkt. Je stimuleert de lerende tot zelfsturing, initiatief en leiding nemen van het leerproces en helpt de lerende door vragen daar proactief in te zijn, door tijdig te plannen en te organiseren.
Je bent in staat om een veilig leerklimaat te waarborgen en signaleert en adresseert knelpunten met betrekking tot het leren bij de student of op de werkplek. Waar nodig stem je in het proces af met de leercoach van de opleiding.

2. Beoordelen op de Werkplek
In je rol van beoordelaar ben je je bewust van de subjectiviteit die inherent is aan het beoordelen van competenties in de praktijk en streeft naar intersubjectiviteit door relevante personen te betrekken in het proces van beoordelen (bijvoorbeeld: cliënten/patiënten, collega’s, lerende, leercoach).
Je maakt daarbij gebruik van relevante leeruitkomsten die vanuit de opleiding worden aangereikt en kunt ook inhoudelijke feedback geven op de leeruitkomsten zelf.
Je kunt de rol van begeleider goed onderscheiden van die van beoordelaar en collega. Je kunt je beoordeling goed onderbouwen met behulp van je eigen expertise en de relevante leeruitkomsten.

Daarnaast besteden we aandacht aan de expertrol die je ook vervult als stagebegeleider. Wat betekenen de rollen Begeleider, Beoordelaar en Expert voor een praktijkbegeleider en hoe maak je als praktijkbegeleider onderscheid in deze rollen.

Voorbereiding
De voorbereiding bestaat o.a. uit het bestuderen van literatuur, voorbereiden van casuïstiek, beschrijven van dilemma’s en beantwoorden van vragen.

Docenten
Gerda Woltjer en Lia de Bruyn, docenten HAN-VDO Gezondheid, Nijmegen.

Competentiegebieden
Communicatie en Professionaliteit


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.