Kindermishandeling en huiselijk geweld voor triagisten HAP Cohesie - 16 mei 2023

Kindermishandeling en huiselijk geweld voor triagisten HAP Cohesie - 16 mei 2023
16/05/2023 18:30 - 20:30
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
Deze scholing is geaccrediteerd voor in totaal 4 punten (Kabiz) waarvan 2 punten na afronding van de toets in de e-learning

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor iedereen een veilig thuis

* Deelname is verplicht voor alle triagisten (i.o.) en medisch studenten werkzaam op de HAP

Omschrijving
De jaarprevalentie van kindermishandeling (in al zijn verschijningsvormen) betreft naar schatting 90.000 à 127.000 jeugdigen. Dat betekent dat er op jaarbasis per 1000 jeugdigen 26 tot 37 het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Jouw zorgen delen, is een belangrijke eerste stap. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld helpt je bij het maken van deze afwegingen. Zodat je weet wat je met je vermoedens aan moet, met wie je deze kunt bespreken en op welk moment.

Inhoud
Deze scholing start met een e-learning: ‘Werken met een meldcode W2019’.
De fysieke bijeenkomst start op deze manier met een gelijk kennisniveau bij alle deelnemers.

Deel 1
De inlogcode voor de e-learning ontvang je uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de scholing. Het doorlopen van de e-learning duurt ongeveer 2 uur en wordt afgesloten met een toets. Deze e-learning is voor iedereen verplicht. Óók als je hem jaren geleden al gevolgd hebt; het advies is om de basis te herhalen als je deze langer dan 2 jaar geleden gevolgd hebt.

Deel 2
Twee docenten, met veel ervaring met KIMI en HG in de huisartsenpraktijk, verzorgen het fysieke deel van deze scholing. Op interactieve wijze testen we de opgedane kennis uit de e-learning. Dan de stap naar casuïstiek uit de praktijk, die vertaald wordt naar jullie rol als triagist, waarbij dieper ingegaan wordt op het bespreekbaar maken van deze problematiek. Uiteindelijk ga je in groepjes aan het werk met een casus en geef je een korte presentatie van de aanpak.

Doel
Na het volgen van deze scholing:

  • herken je en weet je om te gaan met (het bespreekbaar maken van) signalen van kindermishandeling en zorg je voor opvolging van de gesignaleerde problematiek;
  • maak je gebruik van de nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
  • ken je de regionale/lokale aanpak kindermishandeling en maak je gebruik van netwerken;
  • ken je je eigen taken en verantwoordelijkheden t.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld behorende tot je functie.

Voorbereiding
Je hebt de e-learning afgerond.

Docenten
Daniëlle Stevens, huisarts en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling
Tonnie van Kessel, voormalig huisarts en docent huisartsenopleiding
Sharella Meulendijks, triagist en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen, maatschappelijk handelen en professioneel handelen


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.