Medisch Technisch Handelen voor triagisten HAP Cohesie (DEEL 1) - 13 maart 2023

Medisch Technisch Handelen voor triagisten HAP Cohesie (DEEL 1) - 13 maart 2023
13/03/2023 18:30 - 21:00
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Let op: iedereen moet alle handelingen oefenen/toetsen, dus 2 x inschrijven (voor deel 1 én deel 2)!
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
Deze training is in totaal geaccrediteerd voor 5 punten (Kabiz)

Medisch Technisch Handelen

In 2 dagdelen alles weer eens oefenen en toetsen zodat je je weer volledig bekwaam voelt

* Deelname verplicht voor alle triagisten (i.o.) en optioneel voor medisch studenten

Omschrijving
Het oefenen en toetsen van de Medisch Technische Handelingen (MTH) wordt ingezet om te beoordelen of de triagist bekwaam is om de voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen op de huisartsenpost uit te voeren. Het bewaken van eigen grenzen is hierbij een belangrijk item.

Inhoud
We starten gezamenlijk in de grote vergaderruimte om een en ander op te frissen. Bereid je goed voor op deze training m.b.v. de reader en de toestkaarten die jullie op eQuse vinden. Je gaat oefenen en de trainer vraagt door om je competentieniveau te bepalen. Dan bepaald de trainer of je kan toetsen of liever nog eerst wat meer kennis nodig hebt of moet oefenen.
Het toetsen van onderstaande vaardigheden vindt bij een middagsessie plaats in de behandelkamers, bij een avondsessie in andere ruimtes van Cohesie.

Deel 1:

  • Bloedafname via capillaire punctie
  • Medicatiebereiding en toediening middels inhalatie
  • Assisteren bij hechten
  • Acute wondzorg

Elke toetskaart wordt beoordeeld met ‘bekwaam’ of ‘niet bekwaam’.
Ben je op een handeling ‘niet bekwaam’ bevonden, meld je dan bij je EVT voor een vervolgtraject.
Zolang je niet bekwaam bent, mag je de vaardigheid niet uitvoeren.

Doel
Na het volgen van deze training:

  • heb je de theoretische kennis m.b.t. alle vaardigheden weer paraat en de praktische vaardigheden weer goed onder de knie;
  • voel je je weer volledig bekwaam in het uitvoeren van de handelingen.

Voorbereiding
Neem ter voorbereiding de MTH reader en de bijbehorende toetskaarten door. Deze vind je in eQuse.

Docent
2 trainers van Ocean Hippocampus

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.