Reanimatievaardigheden oefenen en toetsen voor triagisten op locatie Cohesie - 8 juni 2023

Reanimatievaardigheden oefenen en toetsen voor triagisten op locatie Cohesie - 8 juni 2023
08/06/2023 13:00 - 16:00
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
3 punten (Kabiz)

Reanimatievaardigheden oefenen en toetsen op locatie Cohesie

Op je eigen werkplek oefenen maak het net echt

* Deelname is verplicht voor alle triagisten (i.o.) en voor medisch studenten die geen geldig certificaat hebben, werkzaam op de HAP

Omschrijving
Het jaarlijks oefenen van reanimatievaardigheden blijft een voorwaarde om het certificaat geldig te houden. Maar veel belangrijker is, dat je hierdoor tijdens een reanimatiesetting op de HAP precies weet wat je, samen met je collega’s, moet doen en professioneel kunt handelen.

Heb je al op een andere plek deelgenomen, bijvoorbeeld in je praktijk of via je studie en heb je bewijs hiervan, dan mag je deze keer ervoor kiezen niet deel te nemen. Het bewijs graag mailen naar je EVT. Zorg er wel voor dat je jaarlijks de BLS/AED volgt.

Programma
Dit jaar oefenen en toetsen we voor het eerst op locatie Cohesie onder deskundige begeleiding van docenten van Hippocampus Ocean.
We starten gezamenlijk in de grote vergaderruimte waar jullie kennis en vaardigheden gepeild worden en er geoefend kan worden op enkele stations. Vervolgens start één groep van 6 met het toetsen middels casuïstiek in de behandelkamer of op de gang van de HAP. Bij de casussen die gebruikt worden komen alle deelvaardigheden aan bod en wisselt men steeds van rol. De andere groep blijft ondertussen in de grote vergaderruimte om te oefenen, later wordt er gewisseld en gaan ook zij toetsen.

De deelvaardigheden zijn:
BLS/AED, volw./kind, zuurstof via neuskatheter of NRM en klaarmaken en/of assisteren bij infuus, SBARR.

Bij een goed resultaat ontvang je na afloop een certificaat. 

Doel
Na het volgen van deze training:

 • kun je op professionele wijze hulp bieden tijdens een reanimatiesetting;
 • ben je in staat om te reanimeren en op adequate en veilige manier een AED te bedienen (volgens de NRR richtlijnen) bij volwassenen, baby en het kind;
 • ben je bekwaam om een infuussysteem te vullen, voor te bereiden en te assisteren bij het inbrengen van een infuusnaald;
 • ben je bekwaam in het adequate en verantwoorde wijze zuurstof toedienen;
 • kun je volgens de SBARR de communicatie/overdracht naar andere hulpverleners correct toepassen.

Voorbereiding
Ter voorbereiding bestudeer je:

 • de laatste NRR richtlijnen;
 • de theoretische achtergrondkennis van zuurstof toedienen en het infuus, welke je in de MTH reader vind;
 • de SBARR.

Docenten
2 Trainers van Ocean Hippocampus

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen, samenwerken en professioneel handelen


Locatie:

 • Cohesie - Grote vergaderruimte
 • Prof. Gelissensingel 20
 • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.