HAP Carrousel: reanimatievaardigheden deel 1 - 23 mei 2023

HAP Carrousel: reanimatievaardigheden deel 1 - 23 mei 2023
23/05/2023 19:00 - 21:30
Doelgroep:
Huisartsen, Verpleegkundig specialisten, Waarnemers
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
OCEAN opleidingscentrum
Extra info:
Deze training vindt plaats bij Ocean Opleidingscentrum in PANNINGEN! (John F. Kennedylaan 231, 5981 WZ Panningen)
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
3 punten (cluster ABC1)

HAP Carrousel, reanimatievaardigheden deel 1

Oefenen van alle deelvaardigheden volgens Miller: weten, toepassen, laten zien, doen

Omschrijving
Het is van belang dat, als er zich daadwerkelijk een reanimatiesetting voordoet en er van alles van jou als huisarts verwacht wordt, je proactief en adequaat kunt handelen en kunt aansturen. Dat begint bij het eigen maken van alle deelvaardigheden.

Inhoud
Deze training focust daarom nadrukkelijk op het oefenen van de volgende deelvaardigheden:

 • ABCDE onderzoek
  Een patiënt onderzoeken aan de hand van de ABCDE-methodiek en zo stoornissen in de vitale functies snel constateren en behandelen, ook als hij nog geen diagnose heeft gesteld.
 • BLS/AED volwassenen
  Een reanimatie opstarten en onderhouden bij volwassenen en indien nodig een AED gebruiken.
 • PBLS baby/kind
  Een reanimatie opstarten en onderhouden bij een baby/kind en indien nodig een AED gebruiken.
 • Zuurstof toedienen
  Een zuurstofcilinder openen, de inhoud berekenen en de flowmeter instellen.
 • Infuustherapie
  Een infuusnaald klaarmaken en inbrengen en een infuussysteem klaarmaken.
 • SBARR
  De SBARR methode toepassen.

Verdeeld over enkele stations oefent iedereen onder deskundige begeleiding alle vaardigheden. Er is voldoende tijd voor individuele aandacht en sturing.
Na het oefenen volgt er casuïstiek m.b.v. van een LOTUS-slachtoffer waarbij alle geoefende deelvaardigheden geïntegreerd zijn in de casus.

Doel
Na deze training kan de deelnemer elke deelvaardigheid naar behoren uitvoeren en toepassen tijdens een reanimatiesetting.

Certificaat
Na het volgen van deze training ontvang je een NRR reanimatiecertificaat en een bewijs van deelname voor de overige vaardigheden.

Voorbereiding
Je ontvangt documentatie per mail ter voorbereiding.

Doelgroep
Deze training is voor Huisartsen (dus ook HIDHA’s en Waarnemers) en Verpleegkundig Specialisten.

Docent
Deskundige trainers van Ocean Hippocampus.

Competentiegebieden
Medisch handelen; samenwerken.


Locatie:

 • OCEAN opleidingscentrum
 • John F. Kennedylaan 231
 • 5981 WZ Panningen