Heart at work - 5 april 2023

Heart at work - 5 april 2023
05/04/2023 18:30 - 20:30
Doelgroep:
Doktersassistenten, Praktijkondersteuners somatiek
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Opmerking(en):
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
2 punten (Kabiz en NVvPO)

Heart at work

Een ECG maken is niet zomaar een kwestie van plakkertjes plakken en ‘klaar is Kees’

Omschrijving
Een ECG geeft veel informatie over hartziekten. Een goed ECG vereist goede werkwijzen bij het voorbereiden van de patiënt en het plaatsen van elektroden. Als de juiste technieken niet zijn gevolgd, wordt de ECG-interpretatie negatief beïnvloed nog voordat hij is begonnen. Het maken van ECG’ s brengt daardoor risico’s met zich mee.

Inhoud
Tijdens deze zeer praktische scholing zoomen we in op parate aanwezige kennis en vaardigheden. Hierop voortbordurend komen alle onderwerpen met betrekking tot het ECG aan bod. Je gaat actief aan de slag, waarbij je zelf antwoorden vindt op je vragen. Dit maakt deze avond maatwerk voor elke individuele deelnemer.

Programma
Onderstaande onderwerpen komen middels een zeer interactief leergesprek, casuïstiekbesprekingen en gedurende het praktisch oefenen aan bod:

 •     Introductie en ophalen leervragen
 •     Werkwijzen in de huisartsenpraktijken
 •     Casuïstiek
 •     Cardiale (atypische) klachten
 •     Opfrissen anatomie en fysiologie
 •     Aandachtspunten en oefenen met ECG maken
 •     Atriumfibrillatie
 •     Sinusritme

Doel
Na het volgen van deze scholing:

 •     is je kennis over de anatomie en fysiologie van het hart opgefrist;
 •     weet je hoe je een technisch goed ECG maakt;
 •     weet je wat er met een ECG gemeten wordt/kan worden;
 •     weet je hoe de stroomgeleiding werkt en wat er grafisch wordt weergegeven;
 •     is je algemene kennis t.a.v. een ECG maken vergroot.

Docent
Suzanne Hundscheid, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Competentiegebieden
Vakinhoudelijk handelen; professioneel handelen


Locatie:

 • Cohesie - Grote vergaderruimte
 • Prof. Gelissensingel 20
 • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.