Opfrissen en toetsen BLS/AED voor triagisten - 11 oktober 2022

Opfrissen en toetsen BLS/AED voor triagisten - 11 oktober 2022
11/10/2022 18:30 - 21:00
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
OCEAN opleidingscentrum
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730
Accreditatie:
2,5 punten (Kabiz)

Kort opfrissen, dan toetsen BLS/AED en PBLS, zuurstof en infuus

Deelname verplicht voor alle triagisten (i.o.)* werkzaam op de HAP

* Voor juniortriagisten/medisch studenten die geen geldig reanimatiecertificaat hebben (volwassenen/kinderen/baby’s) is deze scholing verplicht.

Omschrijving
De algemene korte training is gecombineerd met de mogelijkheid om zelf aan te geven wat je nog wilt oefenen. Vervolgens ligt de focus op het toetsen van de vaardigheden waarbij de 80% norm bij de volwassenreanimatie weer gehanteerd wordt.

Programma
Het opfrissen bestaat uit het op vraag oefenen van de reanimatierichtlijnen voor volwassenen en kind, het klaarleggen infuusnaald, het klaarmaken van een infuus en het toedienen van zuurstof met een neusbril of non-rebreathing masker.

Aansluitend wordt iedereen individueel getoetst:

 • Toetsing BLS/AED en PBLS
  De volwassen reanimatie wordt m.b.v. een computerregistratiepop in kaart gebracht. Hierbij geldt, naast de toetskaart, de 80% norm. De baby- en kinderreanimatie worden beoordeeld met een toetskaart.
 • Toetsing infuus en zuurstof
  De vaardigheden worden aan de hand van toetskaarten beoordeeld.

Aan het einde van de toetsing wordt de uitslag gedeeld met de kandidaat. Deze is kort en bondig en gebaseerd op de toetskaarten en de computerregistratiepop.

Doel
Na het volgen van deze toetsing:

 • ben je in staat om te reanimeren en op adequate en veilige manier een AED te bedienen (volgens de NRR richtlijnen) bij volwassenen, baby en het kind;
 • ben je bekwaam om een infuussysteem te vullen, voor te bereiden en te assisteren bij het inbrengen van een infuusnaald;
 • ben je bekwaam om op adequate en verantwoorde wijze zuurstof toe te dienen.

Voorbereiding
Ter voorbereiding ontvang je de NRR richtlijnen voor Basale reanimatie volwassenen en baby/kinderen. De theoretische achtergrondkennis van zuurstof toedienen en het infuus vind je in de reader.

Docent
Deskundige trainer van Ocean

Competentiegebieden
Omgang met de zorgvrager, vraaggericht werken, uitvoeren van handelingen in het kader van de individuele gezondheidszorg


Locatie:

 • OCEAN opleidingscentrum
 • John F. Kennedylaan 231
 • 5981 WZ Panningen