Kernset-Haak training voor triagisten - 15 november 2021

Kernset-Haak training voor triagisten - 15 november 2021
15/11/2021 18:30 - 21:30
Doelgroep:
Triagisten
Organisatie:
Cohesie Deskundigheidsbevordering
Locatie:
Cohesie - Grote vergaderruimte
Extra info:
Deze scholing wordt op meerdere datums gegeven
Inlichtingen:
deskundigheidsbevordering@cohesie.org of tel: 077-3203730 (keuze 5)
Accreditatie:
3 punten (Kabiz)

Triage is geen 'kunstje' afraffelen, maar gebruik je gezond medisch verstand en ervaring!

De Kernset-Haak is verplicht voor alle triagisten, triagisten in opleiding en medisch studenten/juniortriagisten werkzaam op de HAP (groep 1)

Omschrijving
De Kernset-Haak is een meetinstrument dat we inzetten om de kwaliteit van de telefonische triage te borgen. Het beoordeelt het communicatief en medisch handelen, de algemene vaardigheden in elke fase van het gesprek, het overleg met de huisarts en de verslaglegging. De patiëntenstroom wordt bij juiste triage op een veilige manier gereguleerd. De Kernset-Haak is een valide instrument maar óók jouw eigen medische kennis en het onderbuikgevoel is onmisbaar bij de triage.

Inhoud
Tijdens deze training in kleine groepen gaan we oefenen met casuïstiek. Iedere triagist laat een gesprek horen en geeft aan waar hij/zij graag feedback op wil. Na het gesprek is de inbrenger(ster) aan het woord en kan hij/zij nog een en ander toelichten. Vervolgens is de groep aan de beurt. Dit jaar is er speciaal aandacht voor veilige effectieve en efficiënte triage (doelgericht in zo kort mogelijke tijd).

Doel
Na het volgen van deze training:
•    is je kennis en kunde in adequate en effectieve communicatie met patiënten verbeterd;
•    heb je een rijk arsenaal aan communicatievaardigheden in complexe situaties;
•    gebruik je (op verantwoorde wijze) je medisch kennis en onderbuikgevoel.

Voorbereiding
Elke triagist levert uiterlijk 3 weken van te voren twee gesprekken aan. Kies een gesprek dat goed ging en een gesprek dat minder goed ging.

Docent
De heer P. Ram, huisarts i.r. / universitair hoofddocent, expertise: toetsing en training

Competentiegebieden
Omgang met de zorgvrager; vraaggericht werken; professionalisering


Locatie:

  • Cohesie - Grote vergaderruimte
  • Prof. Gelissensingel 20
  • 5912 JX Venlo

T: +31 (0)77 320 3730

Parkeren
Rijd voorlangs de spoedpost en rijd door naar de grote parkeerplaats. Parkeren voor Cohesie is voorbij de slagboom. Aan deze zijde van het gebouw bevindt zich de ingang van Cohesie.